ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Singer Laren staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het museum geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen. Iedere euro van uw bijdrage komt volledig ten goede aan het museum. Daarnaast heeft het schenken aan instellingen met een ANBI-status zekere belastingvoordelen.

ANBI STICHTING SINGER MEMORIAL FOUNDATION
Statutaire naam - Stichting Singer Memorial Foundation
RSIN - 003016481
KVK-nummer - 32022688
BTW nummer NL003016481B01

CONTACTGEGEVENS
Singer Laren
Oude Drift 1
1251 BS Laren
Telefoonnummer: 035-539 39 39
Email: receptie@singerlaren.nl

DOELSTELLING

Artikel 3 van de Statuten:

Te Laren NH te stichten en te exploiteren: een blijvend museum, waar o.a. de ‘collectie Singer' en andere kunstcollecties kunnen worden tentoongesteld een goede concertzaal waar ook toneel- en filmvoorstellingen gehouden kunnen worden en een goede gelegenheid voor het houden van vergaderingen en bijeenkomsten.
Het maken van winst wordt niet beoogd.

BELEIDSPLAN
Bekijk hier het museumbeleidsplan 2022-2027.

BESTUURSSAMENSTELLING
Sinds de oprichting van de Stichting Singer Memorial Foundation in 1954 is er een raad van toezicht:
de Commissie van Beheer.

Dhr. Mr. A.A.G. Fluitman, voorzitter
Nevenfuncties
+ Voorzitter Stichting Steun Alzheimercentum Amsterdam
+ Lid Raad van Toezicht Stichting City Marketing Hilversum
+ Voorzitter bestuur Stichting Nardinc   
+ Bestuurslid Stichting Continuïteit Singer Laren

Dhr C.L. Hamming, penningmeester
Directeur Eligius B.V.
Nevenfuncties
+ Stichting Steun Continuïteit Singer Laren, Bestuurder
+ Stichting Singer Nardinc, Secretaris / Penningmeester
+ Bestuurslid Stichting Cordius

Dhr H.O. Floberg
Directeur Hekwerk Theaterproducties

Mevr I. de Heus-Verstraten
Nevenfuncties
+ Bestuurslid stichting Globewise 
+ Bestuurslid GreenSafaries foundation

Dhr. T.W. Smit
Voorzitter van het College van Bestuur van het Kalfsbeek College
Nevenfuncties
+ Voorzitter Stichting Hulp Nabij  
+ Voorzitter Stichting Vrienden van Singer Laren
+ Bestuurslid van Stichting Gooische Mij  
+ Voorzitter Raad van Toezicht Beheerstichting Hart van Laren  
+ Lid Regieraad Proloog Hilversum  
+ Voorzitter Ketenbeleidsoverleg Edu-K 

Mevrouw A.Q. Timp
Kunsthistorica en eigenaar Kijk op Collecties
Nevenfuncties
+ Bestuurslid van Stichting vrienden van de schilder H.J. Wolter

Dhr. J. Ubbens
Nevenfuncties
+ Lid van RvT Museum van Loon
+ Lid Bestuur van stichting van Vlissingen Art Foundation
+ Bestuurslid van Stichting vrienden van de schilder H.J. Wolter
+ Bestuurslid Stichting Nardinc 

Dhr E.P. de Vries
Acteur, schrijver, regisseur en producent
Nevenfuncties
+ Ambassadeur van het Longfonds

Dhr N. Mol, commissaris van toezicht
Burgemeester Gemeente Laren
Nevenfuncties
+ Lid bestuur BEL-organisatie 
+ Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 
+ Lid Districtelijk Veiligheidscollege Gooi en Vechtstreek
+ Voorzitter, Laren Klassiek
+ Voorzitter, Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal
+ Voorzitter, Bestuurdersvereniging VVD 
+ Voorzitter Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Hilversum (Luchtvaart, Sector RO Provincie Noord-Holland)

ROOSTER VAN AFTREDEN

Naam Datum statuten wijziging of latere benoeming Aftreden of einde 1e termijn Aftreden 2e termijn
De heer A.A.G. Fluitman 24 oktober 2018 23 oktober 2022 23 oktober 2026
De heer T.W. Smit 1 januari 2019 31 december 2023  
De heer E.P. de Vries 24 oktober 2018 23 oktober 2022 23 oktober 2026
De heer C.L. Hamming 1 januari 2022 31 december 2025  
De heer H.O. Floberg 1 januari 2023 31 december 2026  
De heer J. Ubbens 24 oktober 2018 23 oktober 2022 23 oktober 2026
De heer N. Mol 1 januari 2020 ---  
Mevr. I. de Heus Verstraten 26 januari 2021 26 januari 2025  
Mevr. A.Q. Timp 26 januari 2021 26 januari 2025  

De zittingstermijn van een lid van de Commissie van Beheer is bij en vanaf het opstellen van de nieuwe statuten op 24 oktober 2018 vastgesteld op 4 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging. 

BELONINGSBELEID
De leden van de Commissie van Beheer ontvangen geen vergoeding.

JAARVERSLAG
Klik hier voor het financiële jaarverslag.

ANBI STICHTING STEUN CONTINUÏTEIT SINGER LAREN
Statutaire naam - Stichting Steun Continuïteit Singer Laren
RSIN - 009938060
KVK-nummer - 41193901

CONTACTGEGEVENS
Singer Laren
Oude Drift 1
1251 BS Laren
Telefoonnummer: 035-539 39 39
Email: receptie@singerlaren.nl

DOELSTELLING
Het versterken van de mogelijkheid tot het houden van museale tentoonstellingen van hoog niveau door de Stichting Singer Memorial Foundation en voorts al hetgeen, met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt, daartoe bevorderlijk kan zijn; alles in de ruimste zin des woords.

Klik hier voor het financiële jaarverslag.

BESTUURSSAMENSTELLING

  • Dhr. P.J. Kalff, voorzitter

  • Mw. G.E.A. Reijnen, penningmeester

  • Dhr. P.H.C.J. van Doorne

  • Dhr. A.A.G. Fluitman

  • Dhr. C.L. Hamming
  • Dhr. J.T.W. Krapels

BELONINGSBELEID
De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding.

ANBI STICHTING VRIENDEN VAN SINGER LAREN
Statutaire naam - Stichting Vrienden van Singer Laren
RSIN - 804277424
KVK-nummer - 41192462

CONTACTGEGEVENS
Singer Laren
Oude Drift 1
1251 BS Laren
Telefoonnummer: 035-539 39 39
Email: receptie@singerlaren.nl

DOELSTELLING

artikel 2 van de Statuten:

Het bevorderen van de instandhouding van het Singer Museum te Laren NH door het bijeenbrengen van fondsen voor het instandhouden en uitbreiden van de museumcollectie en voorts het ondersteunen van museale tentoonstellingen werken die haar eigendom zijn in vruchtgebruik af te staan aan Stichting Singer Memorial Foundation het bevorderen en organiseren van vrijwilligerswerk ten behoeve van het het museum, waaronder ook het organiseren van een museumwinkel het uitbrengen van advies aan de Stichting Singer Memorial Foundation en verlenen van assistentie bij het tot uitvoering brengen van plannen die tot instandhouding respectievelijk verbetering en/of uitbreiding van de museumruimten kunnen bijdragen.

BESTUURSSAMENSTELLING

Dhr T.W. Smit, voorzitter
Mw G.E.A. Reijnen, penningmeester
Mw S. Vos, secretaris
Dhr B. Bölger, evenementen
Mw E. van Rens-Leenaarts, coördinator winkelvrijwilligers
Mw. E. Langeler, artotheek/Singer Prijs
Mw. R. Eijkens-Grol, shop

BELONINGSBELEID

De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding.

Klik hier voor het financiële jaarverslag.

ANBI STICHTING SINGER NARDINC
Statutaire naam - Stichting Singer Nardinc
RSIN - 8609.28.366
KVK-nummer - 77189280

CONTACTGEGEVENS
Singer Laren
Oude Drift 1
1251 BS Laren
Telefoonnummer: 035-539 39 39
Email: receptie@singerlaren.nl

DOELSTELLING

Stichting Singer Nardinc heeft tot doel om de Collectie Nardinc toegankelijk te maken voor het publiek (door middel van tentoonstellingen en permanente presentaties) en deze tevens te beheren en behouden voor toekomstige generaties. Daarnaast heeft de stichting tot doel om het paviljoen bij het museum van Singer Laren, waarin de Nardinc Collectie wordt getoond, te behouden en beheren voor de toekomst.

BESTUURSSAMENSTELLING

Naam Functie Aantreden Einde 1e termijn Einde 2e termijn
A.A.G. Fluitman Voorzitter Jan 2020 Jan 2024  
J.M. Ubbens   Jan 2020 Jan 2024  
C.L. Hamming Penningmeester en Secretaris Jan 2020 Jan 2024  
J.A.W. van Duijn   Jan 2020 Jan 2024  
E. Blokker-Verwer   Jan 2020 Benoemd voor onbepaalde tijd  

BELEIDSPLAN
Klik hier voor het Beleidsplan.

BELONINGSBELEID
De leden van de Stichting Singer Nardinc ontvangen geen vergoeding. 

JAARVERSLAG
Klik hier voor het financiële jaarverslag.

ANBI Algemeen
Klik hier voor de ANBI publicatieplicht.