ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Singer Laren staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het museum geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen. Iedere euro van uw bijdrage komt volledig ten goede aan het museum. Daarnaast heeft het schenken aan instellingen met een ANBI-status zekere belastingvoordelen.

ANBI STICHTING SINGER MEMORIAL FOUNDATION
Statutaire naam - Stichting Singer Memorial Foundation
RSIN - 003016481
KVK-nummer - 32022688
BTW nummer NL003016481B01

CONTACTGEGEVENS
Singer Laren
Oude Drift 1
1251 BS Laren
Telefoonnummer: 035-539 39 39
Email: receptie@singerlaren.nl

DOELSTELLING

Artikel 3 van de Statuten:

Te Laren NH te stichten en te exploiteren: een blijvend museum, waar o.a. de ‘collectie Singer' en andere kunstcollecties kunnen worden tentoongesteld een goede concertzaal waar ook toneel- en filmvoorstellingen gehouden kunnen worden en een goede gelegenheid voor het houden van vergaderingen en bijeenkomsten.
Het maken van winst wordt niet beoogd.

BELEIDSPLAN
Bekijk hier het museumbeleidsplan 2017-2022.

BESTUURSSAMENSTELLING
Sinds de oprichting van de Stichting Singer Memorial Foundation in 1954 is er een raad van toezicht:
de Commissie van Beheer.

Dhr. Mr. A.A.G. Fluitman, voorzitter
Nevenfuncties
+ Voorzitter Stichting Steun Alzheimercentum AmsterdamUMC 
+ Voorzitter Raad van Commissarissen Maas
+ Lid Raad van Toezicht Stichting City Marketing Hilversum
+ Voorzitter bestuur Stichting Nardinc   
+ Bestuurslid Stichting Continuïteit Singer Laren

Dhr drs. G. Kuijper, penningmeester

Dhr drs P.H.C.J. van Doorne
Nevenfuncties
+ Bestuurlid van Stichting African Parks Foundation
+ Bestuurslid Stichting Doorhart 
+ Bestuurslid Stichting Tickencote
+ Lid van het IC van Green Safaries
+ Advisory Committee Gilde Healthcare
+ AC van YL Ventures III en IV

Mevr I. de Heus-Verstraten
Nevenfuncties
+ Bestuurslid stichting Globewise 
+ Bestuurslid GreenSafaries foundation

Dhr. T.W. Smit
Lid van het College van Bestuur Gooise Scholen Federatie
Nevenfuncties
+ Voorzitter Stichting Hulp Nabij  
+ Voorzitter Stichting Vrienden van het Singer Museum
+ Bestuurslid van Stichting Gooische Mij 

Mevrouw A.Q. Timp
Ondernemer, kunsthistorica en schrijver
Nevenfuncties
+ Bestuurslid van Stichting vrienden van de schilder H.J. Wolter

Dhr. J. Ubbens
Nevenfuncties
+ Lid van RvT Museum van Loon
+ Lid Bestuur van stichting van Vlissingen Art Foundation
+ Commissaris bij BVA Auctions, werkmaatschappij Art and Antiques
+ Bestuurslid van Stichting vrienden van de schilder H.J. Wolter
+ Bestuurslid Stichting Nardinc 

Dhr E.P. de Vries
Acteur, schrijver, regisseur en producent
Nevenfuncties
+ Ambassadeur van het Longfonds

Dhr. N. Mol, commissaris van toezicht
Burgemeester Gemeente Laren

ROOSTER VAN AFTREDEN

Naam Datum benoeming Aftreden 1e termijn Aftreden 2e termijn
De heer A.A.G. Fluitman 24 oktober 2018 23 oktober 2022  
De heer T.W. Smit 1 januari 2019 31 december 2022  
De heer E.P. de Vries 24 oktober 2018 23 oktober 2022  
De heer G. Kuijper 24 oktober 2018 23 oktober 2022  
De heer P.H.C.J. van Doorne 24 oktober 2018 23 oktober 2022  
De heer J. Ubbens 24 oktober 2018 23 oktober 2022  
De heer N. Mol 1 januari 2020 31 december 2023  
Mvr I. de Heus Verstraten 26 januari 2021 26 januari 2025  
Mvr A.Q. Timp 26 januari 2021 26 januari 2025  

De zittingstermijn van een lid van de Commissie van Beheer is na het opstellen van de nieuwe statuten op 24 oktober 2018 vastgesteld op 4 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging. 

BELONINGSBELEID
De leden van de Commissie van Beheer ontvangen geen vergoeding.

JAARVERSLAG
Klik hier voor het financiële jaarverslag.

ANBI STICHTING STEUN CONTINUÏTEIT SINGER LAREN
Statutaire naam - Stichting Steun Continuïteit Singer Laren
RSIN - 009938060
KVK-nummer - 41193901

CONTACTGEGEVENS
Singer Laren
Oude Drift 1
1251 BS Laren
Telefoonnummer: 035-539 39 39
Email: receptie@singerlaren.nl

DOELSTELLING
Het versterken van de mogelijkheid tot het houden van museale tentoonstellingen van hoog niveau door de Stichting Singer Memorial Foundation en voorts al hetgeen, met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt, daartoe bevorderlijk kan zijn; alles in de ruimste zin des woords.

Klik hier voor het financiële jaarverslag.

BESTUURSSAMENSTELLING

Dhr P.J. Kalff, voorzitter
Dhr C.L. Hamming, penningmeester
Dhr G. Kuijper
Dhr M.B. Brenninkmeijer
Dhr A.A.G. Fluitman

BELONINGSBELEID
De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding.

ANBI STICHTING VRIENDEN VAN HET SINGER MUSEUM
Statutaire naam - Stichting Vrienden van het Singer Museum
RSIN - 804277424
KVK-nummer - 41192462

CONTACTGEGEVENS
Singer Laren
Oude Drift 1
1251 BS Laren
Telefoonnummer: 035-539 39 39
Email: receptie@singerlaren.nl

DOELSTELLING

artikel 2 van de Statuten:

Het bevorderen van de instandhouding van het Singer Museum te Laren NH door het bijeenbrengen van fondsen voor het instandhouden en uitbreiden van de museumcollectie en voorts het ondersteunen van museale tentoonstellingen werken die haar eigendom zijn in vruchtgebruik af te staan aan Stichting Singer Memorial Foundation het bevorderen en organiseren van vrijwilligerswerk ten behoeve van het het museum, waaronder ook het organiseren van een museumwinkel het uitbrengen van advies aan de Stichting Singer Memorial Foundation en verlenen van assistentie bij het tot uitvoering brengen van plannen die tot instandhouding respectievelijk verbetering en/of uitbreiding van de museumruimten kunnen bijdragen.

BESTUURSSAMENSTELLING

Dhr T.W. Smit, voorzitter
Dhr C.L. Hamming, penningmeester
Mw J. van Eck, secretaris
Dhr B. Bölger, evenementen
Mw M. van den Biggelaar, coördinator winkelvrijwilligers
Mw. E. Langeler, artotheek/Singer Prijs
Dhr. B. van den Nieuwenhof, shop

BELONINGSBELEID

De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding.

Klik hier voor het financiële jaarverslag.

ANBI STICHTING SINGER NARDINC
Statutaire naam - Stichting Singer Nardinc
RSIN - 8609.28.366
KVK-nummer - 77189280

CONTACTGEGEVENS
Singer Laren
Oude Drift 1
1251 BS Laren
Telefoonnummer: 035-539 39 39
Email: receptie@singerlaren.nl

DOELSTELLING

Stichting Singer Nardinc heeft tot doel om de Collectie Nardinc toegankelijk te maken voor het publiek (door middel van tentoonstellingen en permanente presentaties) en deze tevens te beheren en behouden voor toekomstige generaties. Daarnaast heeft de stichting tot doel om het paviljoen bij het museum van Singer Laren, waarin de Nardinc Collectie wordt getoond, te behouden en beheren voor de toekomst.

BESTUURSSAMENSTELLING

Naam Functie Aantreden Einde 1e termijn Einde 2e termijn
A.A.G. Fluitman Voorzitter Jan 2020 Jan 2024  
J.M. Ubbens   Jan 2020 Jan 2024  
C.L. Hamming Penningmeester en Secretaris Jan 2020 Jan 2024  
J.A.W. van Duijn   Jan 2020 Jan 2024  
E. Blokker-Verwer   Jan 2020 Benoemd voor onbepaalde tijd  

BELEIDSPLAN
Klik hier voor het Beleidsplan.

BELONINGSBELEID
De leden van de Stichting Singer Nardinc ontvangen geen vergoeding. 

JAARVERSLAG
Er is nog geen financieel jaarverslag beschikbaar. 

 

Cookies

We maken gebruik van cookies en vergelijkbare technieken om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content van derden af te beelden, zoals ook video’s, en voor verschillende andere toepassingen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Door ‘akkoord’ te klikken, stemt u hiermee in. Als u niet akkoord bent, kunt u via de knop ‘Instellingen aanpassen’ uw voorkeuren opgeven. Meer informatie…

Cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren. Zo wordt uw winkelmandje onthouden tijdens de bestelling en kunt u inloggen op de website.

Maar cookies zijn ook nodig om de ervaring op de website te verrijken. Bijvoorbeeld media van derde partijen, zoals video's, gaan vaak gepaard met cookies. Ook houden we statistieken bij om de site doorlopend te verbeteren.

Als laatste worden cookies ook gebruikt om informatie rond onze marketing-activiteiten, zoals nieuwsbrieven en advertenties, zo efficiënt en persoonlijk mogelijk uit te kunnen uitvoeren.

Cookie instellingen