Collectie

Anna en William Singer

De kern van de 'Singercollectie' is de verzameling van het echtpaar William en Anna Singer. In de loop van de vorige eeuw verwierven zij werken van Franse schilders uit de omgeving van de School van Barbizon, bevriende Amerikaanse kunstenaars en traditioneel impressionistisch werkende Gooise kunstenaars. Speciale vrienden waren de Amerikaan Walter Griffin, de Noor Martin Borgord, de Fransman Henri Le Sidaner en de Nederlanders Jacob en Willem Dooijewaard.

Uitbreiding

Sinds de oprichting in 1956 heeft Singer Laren de collectie van Anna en William Singer kunnen uitbreiden door aankopen, schenkingen en bruiklenen. Aanvankelijk vooral schilderijen uit de Haagse School en Amsterdamse impressionisten. Aankopen die veelal werden mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden van Singer Laren. Grote schenkingen waren die van werken van Ferdinand Hart Nibbrig en de collectie Groeneveld. In 2015 ontving Singer Laren van Renée Smithuis een omvangrijke schenking schilderijen van de Bergense school. Op 10 april 2018 maakte Els Blokker-Verwer bekend dat zij de Collectie Nardinc aan Singer Laren schenkt. 

Collectiebeleid

Singer Laren richt zich in het collectiebeleid op verwerving van kunstwerken uit het modernisme, zoals neo-impressionisme of pointillisme, expressionisme, kubisme en geometrische abstractie. Belangrijke kunstenaars die tot deze stromingen behoren, hebben in Laren en omgeving gewerkt. De laatste jaren is de collectie uitgebreid met werk van o.a. Bart van der Leck, Jan Sluijters, Leo Gestel, Chris Beekman, Jan Toorop, Else Berg, Gustave De Smet, Herman Kruyder, Jacoba van Heemskerck en Charley Toorop. 

Wisselende tentoonstellingen

In het museum zijn wisselende tentoonstellingen te zien. De Singercollectie omvat werken uit de periode 1880-1950 van kunstenaars als Anton Mauve, Jan Sluijters, Kees van Dongen, Leo Gestel en Bart van der Leck. Naast schilderijen en werken op papier bevat de collectie een hoeveelheid prachtige beelden, waaronder zeven werken van Auguste Rodin. Hiermee kan Singer bogen op de grootste verzameling van deze beeldhouwer in Nederland, met als hoogtepunt De Denker.

Daarnaast is Singer Laren een thuishaven voor particuliere kunstverzamelingen. In de afgelopen jaren zijn particuliere collecties te zien geweest als Facing China (2011), CoBrA tot Dumas. Collectie De Heus-Zomer (2013), Hollands impressionisme (2013), Raoul Dufy  (2014), Droomkunst 1900 & 2000 (2014), Bergense School. Collectie Renée Smithuis (schenking, 2015), Cuban Art Now (2017) en de Van Vlissingen Art Foundation (2018). In maart 2022 opende Singer Laren de nieuwe Nardinczalen met daarin de door Els Blokker-Verwer geschonken Collectie Nardinc.

De mooiste schilderijen

Meer weten over de Singer collectie? Bestel dan het boek De mooiste schilderijen.
Dit boek toont en beschrijft de mooiste schilderijen van Singer Laren met het werk van onder anderen Sir Lawrence Alma Tadema, George Hendrik Breitner, Kees van Dongen, Raoul Dufy, Leo Gestel, Ferdinand Hart Nibbrig, Jozef Israels, Bart van der Leck, James McNeill Whistler e.a. Samen bieden zij een prachtig overzicht van de schilderkunst uit de periode 1870-1930.

Heeft u vragen over de collectie van Singer Laren? Neem dan contact op met onze conservatoren via collectie@singerlaren.nl.