Organisatie

Binnen de organisatie van Singer Laren zijn circa 40 medewerkers actief in vaste dienst, verdeeld over de afdelingen Museum, Educatie, Facilitaire zaken, Financiën en Marketing. De organisatie wordt aangestuurd door Evert van Os en Jan Rudolph de Lorm die samen de tweehoofdige directie vormen. De directie wordt gecontroleerd door de Commissie van Beheer. Meer informatie over de organisatie vindt u in het jaarverslag.

Directie

Evert van Os

Algemeen directeur Singer Laren

evanos@singerlaren.nl

Jan Rudolph de Lorm 

Museumdirecteur

jrdelorm@singerlaren.nl

 
Commissie van Beheer

Sinds de oprichting van de Stichting Singer Memorial Foundation in 1954 is er een raad van toezicht: de Commissie van Beheer.

Erevoorzitter

Dhr. mr. P.J. Kalff (sinds 2007)
Dhr. mr. R.J. Nelissen (sinds 2001)

Erelid

Dhr. ir. W.P.M. van der Schoot (sinds 2007)

Huidige samenstelling Commissie van Beheer

Dhr. mr. A.A.G. Fluitman, voorzitter
Dhr. drs. G. Kuijper, penningmeester
Dhr. J. Ubbens
Dhr. P.H.C.J. van Doorne
Dhr. T.W. Smit
Dhr. drs. E. Slokker
Dhr. E. de Vries
Mw. R. Kruisinga, gedelegeerd commissaris van toezicht