Organisatie

Singer Laren wordt aangestuurd door Evert van Os en Jan Rudolph de Lorm die samen de tweehoofdige directie vormen. De directie wordt gecontroleerd door de Commissie van Beheer. Meer informatie over de organisatie vindt u in het jaarverslag.

Directie

Evert van Os
Algemeen directeur Singer Laren
evanos@singerlaren.nl

Jan Rudolph de Lorm 
Museumdirecteur
jrdelorm@singerlaren.nl


Commissie van Beheer

Sinds de oprichting van de Stichting Singer Memorial Foundation in 1954 is er een raad van toezicht: de Commissie van Beheer.

Erevoorzitter

Dhr. mr. P.J. Kalff (sinds 2007)

Erelid

Dhr. ir. W.P.M. van der Schoot (sinds 2007)

Huidige samenstelling Commissie van Beheer

  • Dhr. mr. A.A.G. Fluitman, voorzitter
  • Dhr. C.L. Hamming, penningmeester
  • Mevr. I. de Heus-Verstraten 
  • Dhr. H.O. Floberg
  • Mevr. A.Q. Timp
  • Dhr. J. Ubbens
  • Dhr E.P. de Vries
  • Mevr. J.N. de Zwart-Bloch

Dhr. N. Mol, commissaris van toezicht