Interieur van Leo Gestel

Dit met bloemen en bloempatronen getooide interieur is een prachtig voorbeeld van de vlak decoratieve stijl van Leo Gestel, waarin hij tot een vereenvoudiging kwam van vormen en vlakken. Het betreft een onbekend hoogtepunt uit het oeuvre van Gestel. Het decoratieve effect wordt benadrukt door het weglaten van schaduwen en perspectief. Contouren doen denken aan het werk van Gauguin en Cézanne die Gestel net als Van Gogh beschouwde als “voormannen voor de nadien komende kunstuitingen”. Het tafelkleed, mogelijk naar ontwerp van Jaap Gidding, verleent het interieur een modern aanzien en typeert het vooruitstrevende Amsterdamse kunst-milieu waar Gestel deel van uitmaakte.

Leo Gestel, Interieur, 1912, olieverf op doek, Singer Laren, schenking uit particuliere collectie 2019