COLOFON

Ontwikkeld door: Singer Laren

Grafisch ontwerp: Studio Berry Slok https://www.studioberryslok.nl

Uitvoering: Fiction Factory https://www.fictionfactory.nl

Met grote dank aan / partners:

Dank aan
Alle archieven, instellingen en particulieren die ons informatie en afbeeldingen ter beschikking stelden. In het bijzonder stichting Vrienden van Singer Laren, de BEL buitendienst, de Dooyewaard Stichting, Martina Taris en Annetje Timp van de Mondriaanroute.