Fellows

Komt u met plezier in Singer Laren, houdt u van kunst en cultuur, vindt u het belangrijk om een bijdrage te leveren aan een uniek cultureel erfgoed en ontmoet u graag andere mensen? Word dan Fellow bij Singer thuis.

Welke voordelen heb ik als Fellow?

Als Fellow wordt u naast alle Vriendenactiviteiten ook uitgenodigd voor exclusieve ontvangsten en openingen. Daarnaast is het een ontmoetingsplaats voor mensen die cultuur een warm hart toedragen en een belangrijke bijdrage leveren aan een unieke particuliere culturele instelling in 't Gooi.

Wat kost het?

Vanaf minimaal €1000,- per jaar voor vier personen, of via een periodieke gift gedurende 5 jaar.

Heeft u het gevoel dat dit het begin is van een langdurige relatie? Dan is het wellicht zinvol om door ons een periodieke gift op te laten maken voor een periode van 5 jaar. Indien u een periodieke gift doet, is de gift voor het volledige bedrag aftrekbaar. Een periodieke gift moet uit ten minste vijf vaste (qua bedrag) en gelijkmatige (jaarlijkse) termijnen bestaan en kan worden gedaan door middel van een onderhandse akte.

Uw steun is daarmee 125% aftrekbaar. Dit kan een belastingvoordeel betekenen van 40% in box I (in 2022). Je gift van €1.000 komt zo neer op € 500 netto per jaar. De verhogingsfactor van 25% geldt voor de eerste € 5.000 van je schenking. De komende jaren zal het percentage waartegen je de schenking in box I maximaal kunt aftrekken worden verlaagd. In 2022 40% en in 2023 37,05%.

Interesse om Fellow te worden?

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met Evert van Os, algemeen directeur Singer Laren, via evanos@singerlaren.nl of 035-539 39 53 of vul het online aanmeldformulier in.

Aanmeldformulier Supporter van Singer Laren

Verschillende keuzes, lidmaatschap: *
Dit veld is verplicht
Het e-mailadres is niet correct
Machtiging