Beeldmateriaal pers

Deze afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld voor publicatie in relatie tot de collectie, evenementen en activiteiten van Singer Laren en mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Afbeeldingen van kunstwerken mogen alleen gebruikt worden met de juiste credit lines, waarbij het te allen tijden duidelijk moet zijn dat het kunstwerk tot de collectie van Singer Laren behoort.