Door de ogen van conservator Roby Boes

Door de ogen van... conservator Roby Boes. Over vrouwelijke kunstenaars in de Singer collectie.

Ziet u hem zitten? U moet misschien twee keer kijken voordat u de voorovergebogen man ontdekt in dit geabstraheerde schilderij van Lou Loeber (1894-1983). De zwarte contourlijnen rondom de egale kleurvlakken in Man in atelier (1926) roepen associaties op met glas-in-loodramen, een kunstvorm die Loeber net als haar vader ook beoefent. 

Lou Loeber wordt opgeleid aan de Rijksacademie in Amsterdam en woont een groot deel van haar leven in Villa Zonnenhoef op de grens van Blaricum en Laren. Geïnspireerd door de geschriften van De Stijl ontwikkelt ze een schilderstijl die gekenmerkt wordt door vereenvoudigde geometrische vormen en egale kleurvlakken. Anders dan Piet Mondriaan en Theo van Doesburg laat Loeber de herkenbare werkelijkheid nooit helemaal los en beperkt ze zich niet tot de primaire kleuren. Ze is van mening dat kunst voor iedereen begrijpelijk en toegankelijk zijn. Vanuit haar socialistische opvattingen schildert Loeber vaak meerdere exemplaren van eenzelfde voorstelling om zo de prijs te drukken. De taak van kunst was volgens Loeber om ‘de mens te helpen bij zijn geestelijke ontwikkeling, bij zijn bewustwording. Want hoe dieper de mens in zichzelf doordringt, hoe sterker hij gaat beseffen zijn één-zijn met alles wat is.’  

Lou Loeber, Man in atelier, 1926, olieverf op papier op hardboard, 51 x 39 cm, Singer Laren, aankoop Stichting Vrienden van het Singer Museum 1995