Singer Laren

Geefwet

De wet geldt voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's). De Stichting Vrienden van het Singer Museum is zo'n ANBI en is officieel aangemerkt als culturele instelling.
 

De aftrek van een gift aan een culturele instelling mag worden verhoogd met 25%. De Belastingdienst accepteert dus dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk heeft geschonken. Bij periodieke schenkingen gedurende ten minste 5 jaar is dus de jaarlijkse belastingaftrek 125%.
 

Een rekenvoorbeeld

Schenking per jaar € 250 € 350
Gift na multiplier van 125% € 312,50 € 437,50
Kosten privé bij hoogste IB tarief van 52% € 87,50 € 122,50
IB tarief van 42% € 118,75 € 166,25
IB tarief van 38% € 131,25 € 183,75


Hieruit blijkt dat bij een IB tarief van 42% een jaarlijkse gift van € 250 netto € 118,75 kost. Bij een IB tarief van 52% kost een jaarlijkse gift van € 350 netto € 122,50. Dus hoe hoger uw IB tarief, hoe lager de kosten privé!

U kunt hier het belastingformulier ten behoeve van de periodieke schenking downloaden.

Meer informatie?

Dan verzoeken we u vriendelijk contact op te nemen met Aline Dooijewaard via het mailadres adooijewaard@singerlaren.nl of telefonisch via 035 - 5393939 (bereikbaar maandag t/m donderdag van 9.00-17.00 uur).