Jaap Hartman, Beeldhouwer

Werken vanuit traditie en experiment

Jaap Hartman (1950) kreeg zijn opleiding aan de academie van Beeldende Kunsten in Rotterdam, waar hij les keer van o.a. Arie Teeuwissen, beeldhouwen en Gijs Voskuyl, tekenen. In Amsterdam studeerde hij onder leiding van professor Paul Gregoire en professor V.P.S. Esser aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten.

Met namen Teeuwissen en Voskuyl legden de basis voor de keuze om figuratief te gaan werken. Later in Amsterdam is het vooral Gregoire die hem bewustmaakte van de principes van de beeldhouwkunst. Na Gregoire werd bij Esser het werken verder uitgebouwd en groeide hij naar meer zelfstandigheid.

Sinds 1978 woont en werkt Jaap Hartman weer in zijn geboorteplaats Woudrichem waar hij vanuit de traditie zijn werk benadert. Met de gedachte dat beeldhouwen werken in en met de ruimte is hebben zijn figuratieve beelden een sterkte arabesk, soms vertild, geabstraheerd maar altijd vanuit de menselijke maat (natuur).

Tijdens het werken op zijn atelier schuwt hij het experiment niet en “bouwt” van binnenuit naar de buitenkant van het beeld waarbij met de mogelijkheden en onmogelijkheden van het materiaal gezocht wordt naar de uiteindelijke vorm.