Sponsors

Singer Laren biedt u als sponsor talrijke mogelijkheden om aan te sluiten bij de communicatie en uitstraling van Singer Laren.

Singer Laren bestaat niet zonder de steun van haar supporters. Niet alleen bedrijven en particuliere schenkers maken Singer Laren mogelijk. Ook de BankGiro Loterij heeft ons opnieuw een bedrag van €200.000 geschonken. Dit bedrag is bedoeld voor nieuwe aanwinsten en onderhoud en presentatie van de collectie van Singer Laren.  

Hoofd
sponsor >

Maakt met incidentele bijdragen de unieke projecten van Singer Laren mede mogelijk.
image

Foundation
sponsor >

Levert een substantiële bijdrage aan het voortbestaan van Singer
Laren.
image

Beneficient >

Singer Laren is
beneficiënt van de
BankGiroLoterij.
image

Contact > Contact >

Contact >
Evert van Os, algemeen directeur,
evanos@singerlaren.nl en 035- 539 39 53.