Geefwet

De wet geldt voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's). De Stichting Vrienden van het Singer Museum is zo'n ANBI en is officieel aangemerkt als culturele instelling.
 

Indien u een periodieke gift doet, is de gift voor het volledige bedrag aftrekbaar. Een periodieke gift moet uit ten minste vijf vaste (qua bedrag) en gelijkmatige (jaarlijkse) termijnen bestaan en kan worden gedaan door middel van een onderhandse akte. Uw steun is daarmee 125% aftrekbaar. 
 

Een rekenvoorbeeld

Schenking per jaar € 250 € 350
Gift na multiplier van 125% € 312,50 € 437,50
IB tarief van 40% € 125,00 € 175,00


De verhogingsfactor van 25% geldt voor de eerste € 5.000 van je schenking. De komende jaren zal het percentage waartegen je de schenking in box I maximaal kunt aftrekken worden verlaagd. In 2022 40% en in 2023 37,05%.

U kunt hier het belastingformulier ten behoeve van de periodieke schenking downloaden.

Meer informatie?

Dan verzoeken we u vriendelijk contact op te nemen met Aline Dooijewaard via het mailadres adooijewaard@singerlaren.nl of telefonisch via 035 - 5393939.