Toegankelijk Singer Laren

Singer Laren wil graag dat iedereen zich welkom voelt om bij ons de kunsten te komen vieren. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend, daarom werken we continue aan de verbetering van de toegankelijkheid. In lokale samenwerkingsverbanden, ontwikkelen we momenteel voor een aantal doelgroepen bijzondere programma’s.

Toegankelijkheid tentoonstelling Levi van Veluw. Labyrint of memories.
Vanaf dinsdag 26 maart vindt u in onze Nardinczalen de tentoonstelling Levi van Veluw. Labyrinth of memories. De route door deze tentoonstelling loopt in omgekeerde richting dan u wellicht gewend bent. U loopt eerst door de Nardincgalerij en vervolgens via zaal 11 terug naar zaal 7 tevens het einde van de tentoonstelling. Deze tentoonstelling bevat enkele installaties die helaas niet toegankelijk zijn voor mensen die gebruik maken van een rolstoel of rollator. Bovendien zijn sommige installaties donker en smal, bij deze installaties staat een waarschuwing. Houdt u hier rekening mee als u last heeft van claustrofobie of een evenwichtsstoornis. Singer Laren biedt een voorbereidend beeldverhaal, hierin kunt u met afbeeldingen zien hoe de verschillende tentoonstellingsruimten eruit zien. Het beeldverhaal kunt u hier downloaden.

Als u vragen heeft over de toegankelijkheid van deze of andere tentoonstellingen kunt u een mail sturen naar svalkenier@singerlaren.nl

Kinderen en jongeren met autisme
Om onze toegankelijkheid te verbeteren voor kinderen en jongeren met autisme, werken we nauw samen met het Papageno Huis. De jongeren van het Papageno Huis komen maandelijks op bezoek. Ze ontwikkelen samen met ons hun eigen programma in het museum en adviseren ons in het programma dat we ontwikkelingen voor families.

Voorbereidend document en rustige momenten
Om een museumbezoek thuis te kunnen voorbereiden hebben we een beeldverhaal en prikkelplattegrond gemaakt. Deze visuele gids bestaat uit een duidelijke beschrijving van een museumbezoek aangevuld met foto’s en symbolen en een prikkelplattegrond. Download hier de plattegrond downloaden & hier het beeldverhaal.

Rustige momenten zijn over het algemeen te vinden op doordeweekse dagen na 15.00 uur. Daarnaast kun je ons bezoeken tijdens Prikkelarm @ Singer.

Prikkelarm @ Singer
Een aantal keer per jaar zijn er prikkelarme openstellingen, daarbij is de looproute aangepast, zijn de bezoekersaantallen beperkt en worden zoveel mogelijk prikkels gedempt. Deze prikkelarme openstellingen zijn bedoeld voor mensen die om welke reden dan ook, een hoge prikkelgevoeligheid hebben. Je vindt de prikkelarme openstellingen in onze agenda. Voor een voorbereiding op een prikkelarm bezoek is een apart beeldverhaal gemaakt, deze kun je hier downloaden.

Onvergetelijk Singer
Elke eerste vrijdag van de maand start er om 15.00 uur een Onvergetelijk Singer rondleiding. Tijdens deze rondleiding gaan mensen met dementie en hun mantelzorgers met elkaar in gesprek over wat ze zien in het museum. Door samen te kijken naar kunst, vragen te beantwoorden en creatieve opdrachten uit te voeren krijgen de deelnemers de mogelijkheid om observaties, verhalen en ervaringen met elkaar te delen, zonder daarbij terug hoeven te vallen op het kortetermijngeheugen. Onze speciaal opgeleide rondleiders hebben hierin een faciliterende rol. De Onvergetelijk Singer rondleidingen kunnen ook voor een eigen groep vanuit een verzorgingshuis worden geboekt. Klik hier voor een overzicht van data.

Kunst, een positieve prikkel voor het brein
In samenwerking met Juliana-Oord, onderdeel van GGz Centraal, ontwikkelen we een museumprogramma voor mensen in een revalidatie en re-integratie traject. Eens per maand komen zij in groepsverband en vergezeld door een naaste, naar het museum voor een rondleiding waarin vooral het gezamenlijk gesprek centraal staat.

Fysieke en zintuigelijke toegankelijkheid
Singer Laren is toegankelijk voor rolstoelen, ook de tuin. Er zijn (op reservering) rolstoelen en rollators beschikbaar. Voor mensen die zich niet zelfstandig door het museum kunnen bewegen, mag een begeleider gratis mee. Hulphonden zijn welkom. Dicht bij de ingang zijn meerdere mindervalide parkeerplaatsen. Op de website van DUX musea en theaters vindt u een overzicht van de voorzieningen. Klik hier voor de website.

Er zijn grootletterboeken te leen voor de hoofdtentoonstellingen. Met duidelijke plattegrond en cijfers zijn de zaalteksten en teksten van de etiketten bij de schilderijen in grote en goed leesbare letters afgedrukt. U kunt er bij de informatiebalie om vragen.

De audiotours van het museum en de tuin zijn via QR-code beschikbaar op uw eigen device en bieden de mogelijkheid de zaalteksten in elk gewenst letterformaat te tonen en de gesproken tekst op eigen gewenst volume af te spelen. Bovendien zijn de audiotours bewerkt met Knisper software, waardoor ze beter verstaanbaar zijn, óók voor mensen die minder goed horen. Knisper verbetert het gehoor van mensen door de bron van geluid waar mensen naar luisteren aan te passen aan hun gehoorverlies. Hierdoor kunnen mensen met een slechter wordend gehoor beter verstaan wat er wordt gezegd, zonder gebruik van een hoorapparaat. U kunt hiervoor uw eigen koptelefoon gebruiken. 

Voor mensen voor wie de audiotour niet gebruikt kan worden, is er een audiotour op papier beschikbaar van de hoofdtentoonstellingen. U kunt ernaar vragen bij de informatiebalie.

Singer met alle zintuigen
Er wordt momenteel een multizintuigelijke rondleiding ontwikkeld voor mensen met een visuele beperking. In het najaar van 2023 hopen wij hiermee een start te kunnen maken. Deze kunstbeleving wordt ook op locatie aangeboden. Mail ons voor meer informatie.

Tot slot
Singer Laren wil toegankelijk zijn voor iedereen. We zijn ons ervan bewust dat we nog niet voor iedereen toegankelijk zijn. Wil je graag op bezoek komen maar ervaart u een drempel? Neem dan gerust contact met ons om te kijken hoe we kunnen helpen. Ook voor vragen over de toegankelijkheid en de programma’s van Singer Laren kun je mailen naar svalkenier@singerlaren.nl.