Bruikleenaanvraag

Singer Laren beschikt over een rijke collectie. Deze omvat werken uit de periode 1880-1950 van kunstenaars als Anton Mauve, Jan Sluijters, Kees van Dongen, Leo Gestel en Bart van der Leck. Naast schilderijen en werken op papier bevat de collectie beelden, in totaal zo’n 3500 objecten. Singer Laren leent de kunstwerken uit haar collectie graag uit aan collega-instanties in binnen- en buitenland. Hieronder vindt u informatie over het doen van een bruikleenaanvraag.

Een bruikleenaanvraag moet minimaal zes maanden voor de ingangsdatum van de bruikleen worden ingediend.*

Hierbij vragen wij u de volgende informatie te vermelden:

  • De naam en het adres van de instelling die de bruikleen aanvraagt. Indien het een reizende tentoonstelling betreft graag alle deelnemende instanties vermelden;
  • De gegevens van de contactpersoon (naam, functie, e-mailadres en telefoonnummer);
  • De tentoonstellingsperiode(n), indien het een reizende tentoonstelling betreft graag de gehele periode vermelden;
  • Een objectlijst met inventarisnummers;
  • Een korte omschrijving van de tentoonstelling (concept);
  • Het belang van de aangevraagde werken binnen de tentoonstelling;
  • Een actueel facility report van de instelling(en).

Aanvragen dienen schriftelijk te worden verzonden ter attentie van de museumdirecteur, de heer Jan Rudolph de Lorm, museumdirecteur Singer Laren, Oude Drift 1, 1251 BS Laren of per e-mail aan registrar@singerlaren.nl.

U wordt binnen twee maanden op de hoogte gesteld van het besluit over het al dan niet toekennen van de aanvraag. Bij de overweging worden onder andere de conditie van het werk, de mate waarin het werk in het recente verleden is uitgeleend en de omstandigheden bij de vragende instelling meegenomen. Mede hierom wordt het meesturen van een facility report zeer op prijs gesteld.

Kosten voortvloeiend uit het bruikleen (zoals conditierapportage, conservering of restauratie en/of inlijsten) kunnen (deels) worden doorberekend aan de bruikleennemer. Indien een bruikleen wordt toegezegd wordt de bruikleennemer voordat het contract wordt opgemaakt op de hoogte gesteld van de kosten en voorwaarden die uit het bruikleen voortvloeien. Indien de bruikleennemer besluit het verzoek (deels) in te trekken nadat het in behandeling is genomen, kunnen al gemaakte kosten worden doorberekend.

Voor meer informatie over de bruikleenprocedure kunt u contact opnemen met de registrar via registrar@singerlaren.nl of het algemene telefoonnummer 035 – 5393939.

* Aanvragen die minder dan 6 maanden voor de openingsdatum bij ons binnenkomen worden wel in behandeling genomen, maar kunnen worden afgewezen in verband met de korte termijn.