SingerTV: Belgische meester Maximilien Luce

Dinsdag 11 januari 2022

SingerTV

De tentoonstelling Belgische meesters opende 7 december en kon na twee weken alweer dicht in verband met de lockdown. 

Gelukkig kun je ook online van Singer Laren en deze tentoonstelling in het bijzonder genieten. Wekelijks nemen conservator Anne van Lienden en museumdirecteur Jan Rudolph de Lorm je mee op reis door 100 jaar klassiek moderne Belgische kunst.

Vandaag vertelt museumdirecteur Jan Rudolph de Lorm je meer over Terril de charbonnage van Maximilien Luce, een luministisch kunstwerk.