Vandaag is het Wereld Alzheimer Dag

Wist u dat Singer Laren rondleidingen verzorgt voor mensen met dementie en hun mantelzorgers?

Tijdens 'Onvergetelijk Singer' gaan mensen met dementie en hun mantelzorgers met elkaar in gesprek over wat ze zien in het museum. Door samen te kijken naar kunst, vragen te beantwoorden en creatieve opdrachten uit te voeren krijgen de deelnemers de mogelijkheid om observaties, verhalen en ervaringen met elkaar te delen, zonder daarbij terug hoeven te vallen op het kortetermijngeheugen. Bijzonder is dat dit niet alleen leidt tot een verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met dementie, maar dat het ook positieve effecten heeft voor mantelzorgers en de relatie tussen hen beiden. Singer Laren biedt met Onvergetelijk bovendien een veilige en inspirerende omgeving om met lotgenoten in contact te komen.

Yentl en de Boer, die regelmatig bij ons te zien zijn, zongen dit prachtige lied vorig jaar  het prachtige liedje 'Jij zit in mijn hoofd'. 

#onvergetelijksinger ##1tegendementie