Zilveren Anjer toegekend aan Els Blokker - Verwer

Vrijdag 15 mei 2020

Els Blokker-Verwer, mecenas met gulle armen

Zeer verheugd is Singer Laren met het nieuws dat de Zilveren Anjer van het Prins Bernhard Cultuurfonds dit jaar is toegekend aan Els Blokker-Verwer. De Zilveren Anjer - een onderscheiding voor bijzondere en vrijwillige inzet voor cultuur of natuur – wordt in het voorjaar van 2021 aan haar uitgereikt.

Haar ‘meesterwerk’ als moderne mecenas is de schenking van haar privécollectie aan museum Singer Laren. Deze verzameling heeft Els Blokker opgebouwd samen met haar echtgenoot die in 2011 overleed en bestaat uit ruim honderd schilderijen uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, waaronder tientallen van Jan Sluijters. Om het publiek permanent van de collectie te kunnen laten genieten, stelde Els Blokker het museum in de gelegenheid om uit te breiden met een aantal nieuwe museumzalen in de nog te bouwen Nardinc vleugel. Streven is de Nardinc vleugel begin 2022 te openen voor het publiek.

We feliciteren Els Blokker-Verwer van harte met deze bijzonder mooie onderscheiding. In april 2018 mochten we haar schenking in ontvangst nemen. Een droom die uitkwam. Op dit moment werken we met veel plezier aan de komst van de nieuwe museumvleugel en verheugen we ons op de dag dat we de Collectie Nardinc aan het publiek kunnen tonen. Singer Laren zou niet kunnen bestaan zonder al die gulle gevers die ons een warm hart toedragen en het is fantastisch dat Els Blokker vandaag, met de toekenning van de Zilveren Anjer, door het Prins Bernhard Cultuurfonds in het zonnetje wordt gezet.” Evert van Os, algemeen directeur Singer Laren

Anna Singer en Els Blokker-Verwer
In juni 1957 werd een Zilveren Anjer uitgereikt aan Anna Singer, de oprichtster van Singer Laren. Zij ontving de Zilveren Anjer op grond van haar centrale rol bij de oprichting van Singer Laren‘ en ‘haar sinds vele jaren verleende steun aan Nederlandse kunstenaars, onder meer door regelmatig aankopen van hun werken, waardoor een zeer grote en vaak rijke collectie is ontstaan, die mede aan ons volk is geschonken.’  (Prins Bernhard Fonds, ‘ Gronden van Verlening’ Zilveren Anjer, getekend op 29 juni 1957, Archief Singer Laren). 

Anna Singer lag op het moment van de uitreiking in het ziekenhuis. Jaap Dooijewaard en burgemeester van der Ven hebben de Zilveren Anjer van Prins Bernhard voor haar in ontvangst genomen en in het St.Jansziekenhuis aan haar overhandigd. 

Cookies

We use cookies and similar techniques to analyze the use of the website, to make it possible to display third-party content such as videos, and for various other applications. These cookies are also placed by third parties. By clicking “Yes, I accept”, you agree. If you do not agree, you can specify your preferences via the "Adjust settings" button. More information…

Cookies are required for the website to function properly. This way the content of your shopping cart will be remembered during the order and you can log in on the website with your account.

Cookies are also needed to enrich your experience on the website. For example, media from third parties such as videos. We also keep statistics to continuously improve the site.

Finally, cookies are used to process further information about our marketing activities, such as newsletters and advertisements, in the most efficient and personal way.

Cookie settings