Singer Laren

Volg de bouw

Vrijdag 12-02-2021

We zijn begonnen met de bouw van de nieuwe Nardinczalen. Vindt u het leuk om de bouw te volgen? Dat Kan! Volg hier alle laatste updates. 

Nardinczalen

In de zogeheten ’Nardinc’-zalen wordt de aan het museum geschonken kunstcollectie van het echtpaar Blokker-Verwer ondergebracht: de collectie Nardinc. De verzameling bestaat uit ruim honderd schilderijen uit het eerste kwart van de twintigste eeuw, waaronder een veertigtal werken van Jan Sluijters. Els Blokker-Verwer bouwde de collectie op samen met haar man Jaap Blokker, die in 2011 overleed. Met de schenking wil Els Blokker-Verwer haar liefde voor de kunst met anderen delen.

De Nardinczalen beslaan vierhonderd vierkante meter, waarvan tweehonderd vierkante meter daadwerkelijk nieuwbouw is. De overige oppervlakte wordt gewonnen door herbouw van bestaande ruimtes. Het museum krijgt zodoende drie nieuwe tentoonstellingszalen plus een filmzaal. Els Blokker-Verwer en een aantal andere begunstigers hebben de nieuwbouw mogelijk gemaakt.

Maandagochtend 11 januari 2021 was de officiële start van de bouw, even daarvoor ging de grond over in handen van de projectontwikkelaar. De verwachting is dat de nieuwe zalen in het voorjaar van 2022 kunnen worden geopend.

Een nieuwe uitstraling

Daarnaast kriijgen de huidige zalen een nieuwe uitstraling met het aanleggen van onder meer houten vloeren en nieuwe plafonds. Singer Laren wil daarmee oud en nieuw op elkaar laten aansluiten en een verbinding maken met de villa die gebouwd is in Engelse landhuisstijl. „Niks retro of kitsch”, benadrukt Evert Van Os, „maar modern en warm.” Op die manier zal het publiek begin 2022 kennis kunnen maken met een heel nieuw Singer Laren.