Mooiste modernisten

Mooiste modernisten toont de ontwikkeling in de Nederlandse schilderkunst in de periode 1870-1940. Een periode waarin kunststijlen zoals het Amsterdams impressionisme, pointilisme, luminisme, kubisme, expressionisme en De Stijl over elkaar heen buitelen. Mooiste modernisten vertelt u alles over deze kunststijlen, maar vooral kunt u genieten van de topstukken die te zien zijn.

De periode 1870-1940, het is een tijd waarin de economie groeit, de wetenschap en kunsten bloeien: de zogenoemde tweede gouden eeuw. De Nederlandse kunst krijgt weer een eigen gezicht en kent succes tot ver buiten de landsgrenzen. Er ontstaat een opvallende trek van kunstenaars van de steden naar het platteland. Daar vinden ze hun inspiratie, in de natuur bij de ‘gewone’ man. Het Gooi, en Laren in het bijzonder, trekt kunstenaars van naam zoals Jozef Israëls, Albert Neuhuys, Anton Mauve, Bart van der Leck, Jan Sluijters en Leo Gestel.

Het is dan ook geen toeval dat het vernieuwde Singer Laren aftrapt met deze tentoonstelling. Aangetrokken door het internationale succes van de Larense schilders vestigt het Amerikaanse echtpaar William en Anna Singer zich kort na 1900 in de Gooise kunstenaarskolonie. Hun nalatenschap vormt de basis voor de Singercollectie en voor deze tentoonstelling.

Maar er is veel meer dan de schilderijen van deze Larense kunstenaars. Zo is er ruim aandacht voor de Amsterdamse impressionisten George Hendrik Breitner en Isaac Israels met werken waarop zij het mondaine Amsterdamse stadsleven vastlegden.

MuseumTV maakte een korte documentaire over Mooiste modernisten.

De tentoonstelling is vormgegeven door Studio Kluif.

Gelijktijdig toont Singer Laren de tentoonstelling
De Stijl. Grafische vormgeving.

Er is iets misgegaan met het laden van dit evenement. Probeer het later nogmaals.