Wegens succes verlengd

Impressionism & beyond. A Wonderful Journey

Wegens succes verlengd
-
27
mei

Singer Laren toont van 16 januari t/m 27 mei 2018 een particuliere verzameling met werken van grote kunstenaars als Monet, Manet, Renoir, Degas, Pissarro, Van Gogh, Bernard, Gauguin, Sisley, Signac, Van Dongen, Matisse, Marquet, Dufy, Nolde en Picasso. De schilderijen en werken op papier van de vermaarde, voornamelijk Franse impressionisten, postimpressionisten en expressionisten zijn afkomstig uit de kunstverzameling van de Van Vlissingen Art Foundation. De tentoonstelling is het verslag van een 'Wonderful Journey' van een verzamelaarsechtpaar dat in ruim 45 jaar op hartstochtelijke wijze en op grond van persoonlijke smaak een omvangrijke en zeer mooie collectie bijeenbracht.

 

Impressionisme en meer
In de periode 1860-1890 werkt in Frankrijk een groep kunstenaars die zich afzet tegen de heersende academische opvattingen over schilderkunst: de impressionisten. Ze trekken de natuur in om ter plekke, los van tradities en regels, met snelle losse verfstreken de werkelijkheid weer te geven. Impressionisten van het eerste uur zijn kunstenaars als Monet, Manet, Guillaumin en Renoir. Een reactie komt van de zogenoemde postimpressionisten als Gauguin, Signac en Van Gogh. Ze gaan verder dan alleen het weergeven van wat kan worden waargenomen en richten zich ook op het overbrengen van emotie en suggestie, of richten zich meer op structuur en compositie.

 

Verrassende verzameling impressionisten en post-impressionisten
Zoals het bedrijf BCD van John Fentener van Vlissingen stilletjes ging behoren tot de grootste reisaanbieders ter wereld, zo groeide de kunstverzameling van het verzamelaarsechtpaar ongemerkt uit tot een belangrijke collectie. Zonder het van de daken te schreeuwen exposeerden ze al enkele keren delen van de collectie. Zo was ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van BCD een keuze uit 17de-eeuwse tekeningen in het Amsterdamse Rijksmuseum te zien. Het is voor de eerste keer dat nu een nieuwe selectie van de impressionisten en postimpressionisten uit hun collectie te zien is. Het publiek kan kennismaken met een deel van de verzameling dat zich beweegt tussen de zeegezichten van Monet en de betoverende bloemaquarellen van Nolde.

Een huiselijke aanpak
Gekozen is voor een indeling van de werken in de tentoonstelling zoals de verzamelaars dat thuis ook doen: omdat het bij elkaar past. Uiteraard hangen werken van kunstenaars die naar aanpak en oogmerk verwant zijn, zo veel mogelijk bij elkaar, maar de tentoonstelling biedt geen chronologisch overzicht: het is geen les kunstgeschiedenis. Impressionism and beyond. A Wonderful Journey is een tentoonstelling van een kunstverzameling die uit hartstocht is ontstaan, en dus geënt is op de persoonlijke smaak van de verzamelaars.

 

Singer Laren: thuishaven voor particuliere kunstverzamelingen
In ruim 45 jaar is een omvangrijke en indrukwekkende kunstverzameling bijeengebracht. De verzameling is nog volop in ontwikkeling en biedt vele aanknopingspunten voor prachtige tentoonstellingen. Singer Laren voelt zich zeer vereerd om dit deel van de collectie aan het publiek te mogen laten zien: impressionisten, postimpressionisten en expressionisten. De expositie past in haar reeks van belangrijke particuliere collecties. Eerder werden onder meer tentoongesteld: Van Koch tot Koons, Caldic collectie (2004), Facing China (2011), CoBrA tot Dumas. Collectie De Heus-Zomer (2013), Hollands impressionisme (2013), Raoul Dufy (2014), Bergense School (2015, Collectie Renée Smithuis) en Cuban Art Now (2017).

 

Van Vlissingen Art Foundation
Ieder jaar selecteert de Van Vlissingen Art Foundation een talentvolle hedendaagse kunstenaar om belangstelling voor zijn/haar werk in bredere kring te bevorderen. In de Van den Brink galerij van het museum ziet u een selectie van werken van prijswinnaars van de afgelopen jaren als Bastiaan Woudt, Vincent Mock, Scarlett Hooft Graafland, Erik de Bree e.a..


Uw ticket koopt u online of bij uw bezoek aan de kassa. 

 

Singer Draait Door
We begonnen deze tentoonstelling aan tafel bij Matthijs van Nieuwkerk in DWDD. We sluiten af met onze eigen Singer Draait Door. Museumdirecteur Jan Rudolph de Lorm interviewt de heer van Vlissingen over de tentoonstelling, zijn collectie en het verzamelen van kunst. Ook kunstadviseur Fred Leeman schuift aan tafel aan. Het belooft een mooie middag te worden.

 

Deze bijeenkomst is gratis op vertoon van een toegangskaartje voor het museum. Reserveren is verplicht.

Auguste Renoir, Jeune fille à la rose, 1907
Auguste Renoir, Jeune fille à la rose, 1907
Émile Bernard, La rue rose, 1892
Émile Bernard, La rue rose, 1892
Édouard Manet, Voiliers et mouettes, 1864
Édouard Manet, Voiliers et mouettes, 1864
Emile Nolde, Blumen, 1934
Emile Nolde, Blumen, 1934
Paul Signac, Tonijnvissers, 1925
Paul Signac, Tonijnvissers, 1925
Kees van Dongen, El Mantòn, Andalucía, ca. 1910-1911
Kees van Dongen, El Mantòn, Andalucía, ca. 1910-1911
Kees van Dongen, Brigitte Bardot, 1954
Kees van Dongen, Brigitte Bardot, 1954