Schenkingen Schenkingen

De particuliere Stichting Singer Memorial Foundation ontvangt geen rijks- en provinciesubsidies. Singer Laren is aangewezen op eigen inkomsten uit activiteiten en een bescheiden gemeentesubsidie. Een zeer belangrijke financiële bron wordt gevormd door erfenissen, legaten en schenkingen.

Wij hebben uw steun hard nodig! Elke bijdrage is welkom.

Eenmalig of periodiek

U kunt Singer Laren eenmalig of periodiek schenken. Zo kunt u eenmalig een bedrag of een kunstwerk schenken. Ook kunt u minimaal vijf jaar achtereenvolgens jaarlijks een bedrag schenken op basis van lijfrente. Dat heet periodiek schenken en kan fiscaal voordelig zijn als u schenkt volgens de Geefwet 2012-2017.

Klik hier voor het informatieblad van de Geefwet.

Klik hier voor de uitwerking van de Geefwet zoals van toepassing op de supportersgroepen van Singer Laren.

Periodiek schenken is van toepassing op de supportersgroepen Vrienden, Young Singer en Fellows.

Fonds op naam

U kunt ook uw eigen fonds op naam schenken of per erfstelling nalaten. U bepaalt zelf de doelstelling van het fonds ten behoeve van het voortbestaan van Singer Laren. Een fonds op naam is een apart en zichtbaar onderdeel van Singer Laren. Een fonds op naam is vanaf 50.000,-

Vrijstelling

Het is aantrekkelijk voor u om aan Singer Laren te schenken of te nalaten want de Stichting Singer Memorial Foundation, de Stichting Vrienden van het Singer Museum en de Stichting Steun Continuïteit Singer zijn door de Inspectie der Registratie en Successie gerangschikt conform artikel 24 van de Successie Wet en dat betekent dat Singer Laren is vrijgesteld van successierechten. Erfrecht kan bijvoorbeeld ook worden betaald met kunst.

Als instelling die een algemeen nut beoogt is Singer Laren tot op zekere hoogte vrijgesteld van schenkingsrecht.

Notariele akte

Notaris Mr M.F. Le Coultre van notariskantoor Le Coultre te Laren stelt op basis van uw volledige ingevulde en ondertekende volmacht graag de notariële schenkingsakte op en passeert deze vervolgens met uw goedkeuring. Singer Laren voldoet in dat geval de notariële kosten.

Voor nadere informatie kunt u contact op nemen met Evert van Os, algemeen directeur Singer Laren via evanos@singerlaren.nl en 035- 539 39 53