Organisatie Organisatie

Singer Laren (voluit: Stichting Singer Memorial Foundation), is een ondernemende, particuliere, culturele stichting, opgericht in 1954 door Anna Singer-Brugh, de weduwe van de Amerikaanse schilder William Henry Singer Jr. De stichting beheert de nalatenschap van het echtpaar Singer, bestaande uit een collectie van ruim 3.000 kunstwerken, een museum, een theater en hun voormalige woonhuis met tuin, Villa De Wilde Zwanen.

De stichting is gevestigd te Laren, Noord-Holland. Singer Laren is voor haar bedrijfsvoering voor ca. 90% aangewezen op eigen inkomsten en ontvangt een bijdrage van de gemeente Laren. Museum, Theater en de verhuur van de accommodatie zijn de centrale activiteiten van Singer Laren. Het museum concentreert zich in haar verzamel- en presentatiebeleid op beeldende kunst uit de periode 1880-1950. Rond en in het theater organiseert Singer Laren een cultureel programma, dat voor de ruime regio een breed en gevarieerd scala aan podiumkunsten verzorgt. De binnen- en buitenaccommodaties worden verhuurd aan derden, zowel bedrijven als particulieren. Singer Laren heeft een grote schare enthousiaste begunstigers.

Alle activiteiten in Singer Laren tezamen trekken jaarlijks ca. 200.000 bezoekers.

Jaarverslagen

Bekijk hier het jaarverslag 2010
Bekijk hier het jaarverslag 2011
Bekijk hier het jaarverslag 2012
Bekijk hier het jaarverslag 2013
Bekijk hier het jaarverslag 2014
Bekijk hier het jaarverslag 2015

Commissie van Beheer

Sinds de oprichting van de Stichting Singer Memorial Foundation in 1954 is er een raad van toezicht: de Commissie van Beheer.

Erevoorzitter

Dhr. mr. P.J. Kalff (sinds 2007)
Dhr. mr. R.J. Nelissen (sinds 2001)

Erelid

Dhr. ir. W.P.M. van der Schoot (sinds 2007)

Huidige samenstelling Commissie van Beheer 

Dhr. mr. A.A.G. Fluitman, voorzitter
Dhr. drs. G. Kuijper, penningmeester
Dhr. dr. J.P. Sigmond
Dhr. P.H.C.J. van Doorne
Mw. mr. C.S. de Klerk-Waller
Dhr. drs. E. Slokker
Dhr. E. de Vries
Dhr. drs. T.W. Smit, gedelegeerd commissaris van toezicht

Directie

Drs. Evert van Os, algemeen directeur
Drs. Jan Rudolph de Lorm, museumdirecteur

Vacatures

Stagiaire marketing & (online) communicatie